กิจกรรมหน่วยประจเดือน ส.ค.56

ผลการปฏิบัติงาน UNIT SCHOOL

ผลการปฏิบัติงานด้านกำลังพล ผลการปฏิบัติงานด้านการข่าว
ผลการปฏิบัติงานด้านยุทธการ ผลการปฏิบัติงานด้านส่งกำลัง ผลการปฏิบัติงานด้านกิจการพลเรือน

 

 

ยินดีตอนรับ Facebook พัน.สร.กรม สน.พล.ร.๑๕

กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15

  ที่ตั้งหน่วยแผนที่

  108 ม.4 ต.เกาะสะบ้า อ.เทพา จ.สงขลา  90150

กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15

  โทร 0-7435-6294  
 

Email :  medbatt15@hotmail.com

 
 

โพสต์ข้อความเทิดพระเกียรติ