ผบ.พัน.สร ฯ

ฝยก./ขว.พัน.สรฯ

ฝกพ.พัน.สรฯ

ฝกบ.พัน.สรฯ

 Free Counters

- ตั้งจุดให้บริการประชาชนให้ห้วงเทศกาลสงกรานต์ 58 - ลงนามถวายพระพรสมเด็จพระเทพฯ ๖๐ พรรษา - อบรมให้ความรู้พลทหารก่อนปลดประจำการปี ๕๘

 - ผบ.พัน.สร.ฯ พบปะแม่บ้าน 2/03/58/

- ซักซ้อมการฝึกเป็นหน่วยกองร้อย 03/03/58 - ตรวจเยี่ยม กพ.ปฏิบัติงานราชการสนาม 04/03/58
- เยี่ยมบ้าน ส.อ.พัชรินทร์ ขุนจอม 04/03/58 - พิธีตรวจสภาพพร้อมรบการฝึกภาคกองร้อย 05/03/58 - ผบ.พล.ร.15 ตรวจเยี่ยมหน่วยพบปะกำลังพล 05/03/58

- การตรวจการฝึกเป็นหน่วย ฯ นอกที่ตั้ง 10/03/58 - สัมนาเรื่องการตรวจประกันคุณภาพการฝึก 12-13/03/58 - บริจาคโลหิต 12-13/03/58
- เปิดโครงการภูมิบุตรา 24/02/58 - เดินทางไกลประกอบเครื่องสนามประจำเดือน   - ร่วมงานวันทหารผ่านศึก
- ออกกำลังกายประจำวัน - อบรมภาษามลายูถิ่นให้กำลังพลภายในหน่วย 11/02/58 - Unit school การยิงปืนฉับพลัน 11/02/58
- เวชกรรมป้องกันเชิงรุก ร.152 การ CPR. - พิธีกระทำสัตย์ปฏิญาณตนต่อธงชัยเฉลิมพล 18/01/58 - ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงพื้นที่รอบค่าย 22/02/58
- เวชกรรมป้องกันเชิงรุก ร.151 การ CPR. - ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รร.ตาดีกา บ้านปากบาง ต.สะกอม - ออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ รร.จริยธรรมศึกษามูลนิธิ ม.8
- นำผลิตภัณฑ์น้ำยาล้างจ้านกลุ่มแม่บ้าน พัน.สร ฯ วางขาย - ทดสอบคัดเลือก Mr.PT   - กำลังพลร่วมการแข็งขันกีฬา กศน. อ.เทพา

 
MEDBATT15 GO TO CHAT

โพสต์ข้อความเทิดพระเกรียติ    
กองพันเสนารักษ์ กรมสนับสนุน กองพลทหารราบที่ 15 ที่อยู่ 108 หมู่ 4 ตำบลเกาะสะบ้า อำเภอเทพา จังหวัดสงขลา 90150 หมาเลขโทรศัพท์ 074-536294 เว็บไซต์
www.medbatt15.com     E-mail :medbatt15@hotmail.com  
  ออกแบบเว็บไซต์โดย  
  ส.อ.สุพันธรัตน์ เจริญชัยพันธุ์  
 

โทร 088-7240198